ČUVANJE I SKLADIŠTENJE PLISKIH BOCA


  • Plinsku bocu čuvajte i koristite u uspravnom položaju
  • Plinsku bocu treba koristiti u dobro provetrenim prostorijama
  • Čuvajte plinsku bou dalje od otvorenog plamena
  • Plinska boca se nesme korisitit i skladištiti ispod nivoa tla
  • Nemojte čuvati plinsku bocu blizu toksičnih i lako zapaljivih materijala
  • Ukoliko nećete duži vremenski period koristiti Vašu bocu, zavijte ventil za dotok plina i zavijte sigurnosnu maticu sa gumicom da biste bili sigurni da plin neće da iscuri